Articles

Politika ISŘ , naše certifikáty

Cílem naší firmy je  poskytovat a služby a dodávat produkty tak, aby byly při efektivním využití sil a prostředků optimálně uspokojeny požadavky a očekávání stávajících i budoucích zákazníků na kvalitu produktů, s minimálním dopadem výroby na životní prostředí a při zachování bezpečných pracovních postupů.
Pro naplnění požadavků chceme maximálně využit znalostí a zkušeností svých pracovníků, podnětů zákazníků, dodavatelů i poznatků vědy a techniky.
V souladu s tímto cílem a strategickým plánem rozvoje firmy  stanovuje vrcholové vedení tuto politiku ISŘ:

plné znění ke stažení: [pdf, 1 Mb]

 

Certifikát evniromentálního vyúčtování ASEKOL

Přínos k životnímu prostředí

EKOKOM