Articles

Ostatní služby

mezi naše ostatní činnosti patří:

- dohled na dětská hřiště

- zpráva kašen

- provoz veřejného osvětlení

- provoz kompostárny

- ořezy stromů