Articles

Podnikatelské záměry

Pro letošní rok připravujeme tyto investice:

  • vybudování překladiště odpadu
  • úprava areálu sběrného dvora
  • pořízení traktoru