Articles

Vykonávané činností při údržbě zeleně:

 

  • kácení a ořezy stromů dle požadavků a povolení MÚ
  • letní výsadba a údržba květin-probíhá dle aktuálních klimatických podmínek
  • likvidace invazivních druhů(křídlatka,bolševník),postřik plevele
  • úprava terénu-dosyp hlíny,vyrovnání(JTÚ-jemné terénní úpravy),osetí travním semenem
  • jarní a podzimní hrabání listí
  • sečení, nakládka a odvoz trávy

Rozloha sečených ploch v Bruntále je cca 37ha rozdělených do tří zón:

  • 1. centrum města - 5x ročně
  • 2. přilehlé plochy k centru - 4x ročně
  • 3. ostatní část města - 3x ročně